Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan luottamustoimet haettavana kaudelle 2023–2024

Nuorisotutkimusseura hakee toimikaudelle 2023–2024

  • jäseniä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan
  • jäseniä Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikuntaan.

Nuorisotutkimus-lehden toimituskunta

Nuorisotutkimus on vuodesta 1983 lähtien ilmestynyt vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Nuorisotutkimusseura ry. Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, lektioita, katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta ja kirja-arvioita.

Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleja ja toimivat tarvittaessa artikkelien arvioijina sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan.

Lehden toimituskuntaan valitaan kaksivuotiskaudeksi 12–14 jäsentä, jotka tuntevat nuorisotutkimuksen kenttää. Toimituksen koostumuksessa pidetään tärkeänä sekä maantieteellistä edustavuutta että monitieteellisyyttä ja avoimuutta eri tieteenaloille. Tieteellisen tason ylläpitämiseksi toimituskunnan jäseniksi valitaan pääsääntöisesti tohtoroituneita henkilöitä. Toimituksella on 3–4 kokousta vuodessa.

Lisätietoa Nuorisotutkimus-lehdestä

Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunta

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina. Tämän jaottelun lisäksi kaikki julkaisut jakautuvat kolmeen eri sarjaan: Tiede, Kenttä ja Liike.

Julkaisutoimikunta visioi ja ideoi tulevia julkaisuja sekä toimii julkaisuista vastaavan henkilöstön apuna ja tukena neuvotteluissa kirjoittajien ja artikkelikokoelmien toimittajien kanssa. Toimikunta toimii osaltaan myös julkaisusarjan tieteellisenä laadunvarmistajana ja huolehtii julkaisusarjan ajankohtaisuudesta. Toimikunta tukee Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa (kirjat ja verkkojulkaisut) arvioimalla tarjottuja käsikirjoituksia ja auttamalla sopivien ulkopuolisten arvioitsijoiden löytämisessä. Julkaisutoiminnasta vastaava henkilö toimii julkaisutoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu yleensä 1–3 kertaa vuodessa.

Julkaisutoimikuntaan valitaan kaksivuotiskaudeksi 6–7 jäsentä. Tieteellisen tason ylläpitämiseksi toimikunnan jäseniksi valitaan pääsääntöisesti tohtoroituneita henkilöitä. Lisäansiona pidetään mediakentän ja/tai kustannusalan tuntemusta. Toimikuntaan toivotaan hakemuksia myös nuorilta nuorisotutkimuksesta kiinnostuneilta henkilöiltä.

Lisätietoa julkaisutoimikunnasta

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista

Haku toimikuntiin

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimikunnan jäseneksi tai Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäseneksi. Jos haet molempiin toimikuntiin, kerro se selkeästi hakemuksessasi. Hakiessasi molempiin, kerro kumpaa toimikuntaa priorisoit, jos sinut valitaan. Toimikuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi viimeistään 30.11.2022.

Päätöksen tehtävistä valinnoista tekee Nuorisotutkimusseuran hallitus kokouksessaan 13.12.2022.

Lisätiedot

Lisätietoja lehteä koskevista hauista toimitussihteeri Tanja Konttiselta, tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi tai puh. 044 416 5311

Lisätietoja julkaisutoimikunnan hausta julkaisupäällikkö Vappu Helmisaarelta, vappu.helmisaari@nuorisotutkimus.fi tai puh. 044 416 5312

Henkilötietojen käsittely

Luottamustoimielimiin lähetettyjä hakemuksia käsitellään Nuorisotutkimusseuran rekrytointirekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti. Lähettämällä hakemuksensa luottamustoimielimeen hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn em. selosteen mukaisesti.

Jaa somessa: