Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran muutosneuvottelut päätökseen

Nuorisotutkimusseurassa käynnistyivät muutosneuvottelut 12.6. Neuvottelujen tavoitteena oli löytää säästöjä rakenteellisen alijäämän pienentämiseksi. Niiden piirissä oli hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä. Neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on nyt saatu päätökseen. Työnantajapuoli toteuttaa henkilöstöjärjestelyjä kahden työntekijän osalta, osin yksipuolisina toimina, osin yhteisesti sovittuina muutoksina työnkuviin. Työntekijöiden työsuhteisiin liittyvät asiat ovat luottamuksellisia, joten niistä ei voida tiedottaa enempää. Nuorisotutkimusseura tarjoaa mm. koulutuksellista tukea niille, joita muutokset koskettavat.

Neuvottelujen käynnistämisen taustalla on yhdistyksen taloutta jo pidempään rasittanut rakenteellinen alijäämä, joka on johtunut ennen kaikkea OKM:n Nuorisotutkimusseuralle myöntämän yleisavustuksen supistumisesta ja yleisen kustannustason noususta. Vuoden 2017 tasosta Nuorisotutkimusseuralle maksettavan yleisavustuksen suuruus on laskenut noin 13 prosenttia. Kyseessä on yleisempi hallinnonalan rahoituksen tasoa koskettava kehityssuunta, jonka taustalla ovat muutokset rahapelitoiminnassa ja sen tuottojen jaossa. Toteutettavien toimien tuloksena menorakennetta saadaan pitkällä aikavälillä sopeutettua rahoitustason laskuun.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusverkosto

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Jaa somessa: