Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseurassa käynnistyy muutosneuvottelut

Nuorisotutkimusseurassa käynnistyy maanantaina 12.6. muutosneuvottelut. Yhdistyksen taloutta on jo pidempään rasittanut rakenteellinen alijäämä, joka on johtunut ennen kaikkea OKM:n yleisavustuksen vähenemisestä ja yleisen kustannustason noususta. Vuoden 2017 tasosta Nuorisotutkimusseuralle maksettavan yleisavustuksen suuruus on laskenut noin 13 prosenttia. OKM:n maksamien yleisavustusten lasku on yleisempi hallinnonalan rahoituksen tasoa koskettava kehityssuunta, jonka taustalla ovat muutokset rahapelitoiminnassa ja sen tuottojen jaossa. Alijäämää on paikattu ulkopuolisen hankerahoituksen sisältämillä yleishallintokuluilla, mutta kiristynyt kilpailu tutkimusrahoituksista ei ole riittänyt kuromaan umpeen rahoitusvajetta.

Muutosneuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa ja ne koskevat hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä. Alustava arvioitu vähennystarve on kahden työntekijän työpanos, mutta irtisanomisten vaihtoehtona tarkastellaan myös mahdollisuuksia osa-aikaistamisille, siirroille tehtävistä toisiin sekä näihin liittyviä palkkojen tarkistuksia ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Tutkimustehtäviin muutosneuvotteluja ei kohdisteta.

Nuorisotutkimusseura ry. on yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, jonka alaisuudessa toimiva Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa vuosittain useita nuorisotutkimuksellisia tutkimushankkeita. Yhdistyksen palveluksessa työskentelee parhaillaan 20 henkilöä, joista osa tekee hallinnollista työtä ja hieman yli puolet työskentelee tutkimustehtävissä. Nuorisotutkimusseuran merkittävin yksittäinen rahoituslähde on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta on vuosittain vaihteleva määrä, muun muassa Suomen Akatemiasta, valtioneuvoston kansliasta sekä erilaisista säätiöistä ja kuntasektorilta.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusseura ry.

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Puheenjohtaja Petri Paju

Nuorisotutkimusseura ry.

petri.paju@lskl.fi

puh. 050 578 0259

Jaa somessa: