Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajaksi Eila Kauppinen

Nuorisotutkimusseuran hallitus on valinnut kokouksessaan 26.3.2024 Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajaksi FT, KTM, KM Eila Kauppisen. Kauppisella on pitkä ja monipuolinen työura nuorten ja nuorisotyön parissa niin esihenkilönä ja johtajana kuin asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän on työskennellyt muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Suomen Punaisessa Ristissä sekä Lasten ja nuorten säätiössä. Nuorisotutkimusseurassa Kauppinen on työskennellyt vuoden 2019 alusta lähtien, viimeisimpänä nuorisoalan osaamiskeskustutkimuksen parissa. Tutkimusjohtajan sijaisuutta Kauppinen on hoitanut syyskuusta 2023 lähtien.

Tutkimustyössään hän on perehtynyt nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-aikaan sekä kasvatuksen ja oppimisen kysymyksiin. Hänen Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan tehty väitöstutkimuksensa vuodelta 2018 käsitteli ruokakasvatusta nuorisotaloilla. Kauppinen on aiemman koulutuksensa ja työkokemuksensa myötä johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen vahva asiantuntija. Hänen valinnassaan korostuikin kokemus strategisesta, henkilöstö- ja talousjohtamisesta, johon yhdistyy monipuolinen nuorisokentän ja -tutkimuksen tuntemus.

– Viime vuosina Nuorisotutkimusseurassa on ollut paljon muutoksia. Tärkein voimavaramme on osaava, asiantunteva henkilöstö. Tutkimusjohtajana kiinnitän erityistä huomiota ihmisten johtamiseen ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen. Kokemukseni mukaan Nuorisotutkimusseurassa on ollut hyvä yhteishenki ja yhteisöllinen keskinäisen auttamisen kulttuuri. Se on ollut organisaatiomme ehdoton vahvuus, jonka vaaliminen edellyttää jatkuvaa työtä, ja jota haluan kehittää myös jatkossa, linjaa Kauppinen.

Strategia asettaa suuntaviivat johtamistyölle

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja vastaa organisaation operatiivisesta johtamisesta ja toimii useimpien Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden esihenkilönä. Keskeiset tavoitteet työlle asettaa syyskokouksessa hyväksytty, vuosille 2024–2027 laadittu strategia.

– Hallituksen yksimielinen valinta kertoo hallituksen ja myös henkilöstön vahvasta luottamuksesta Kauppista kohtaan. Hänen roolinsa organisaation ensimmäisen strategian laatimisessa ja toimeenpanon käynnistymisessä on ollut keskeinen ja on hienoa päästä sitä tutkimusjohtajan, hallituksen ja koko henkilöstön yhteistyöllä toteuttamaan, toteaa Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Petri Paju.

Myös Kauppinen korostaa strategian merkitystä yhtäältä Nuorisotutkimusseuran oman toiminnan kehittämisessä ja toisaalta yhteistyön vahvistamisessa erityisesti nuorisoalan ja nuorisotutkimuksen, mutta myös muiden toimijoiden kanssa.

– On motivoivaa jatkaa strategian toimeenpanoa yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa pitkäjänteisesti, jotta tulevaisuudessakin voimme vastata tutkimus- ja julkaisutoiminnallamme nuorten, nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja laajemmin yhteiskunnan tarpeisiin, linjaa Kauppinen.

Tehtävä oli avoimesti haettavana 8.2.–8.3.2024. Tehtävä vapautui aiemman tutkimusjohtajan Sinikka Aapola-Karin jäätyä ensin toimivapaalle ja myöhemmin irtisanouduttua.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Eila Kauppinen
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5335

Puheenjohtaja Petri Paju
petri.paju@lskl.fi
puh. 050 578 0259

Jaa somessa: