Hyppää sisältöön

Miten nuorisotyöntekijä toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta?

Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Sinisalo-Juhan nuorisotutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassa Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana syvennytään nuorten identiteetin kehittymiseen ja toimijuuden vahvistumiseen. Tutkimus auttaa tunnistamaan nuoruuden herkkyysvaiheiden merkitystä ihmisoikeuskasvatukselle, erityisesti nuorisotyölle tärkeän kohtaamisen näkökulmasta.

Tutkimuksen pääargumenttina on, että nuorisotyöntekijä voi toimia niin kutsutulla nuoren kohtaamisen erityisosaamisellaan ihmisoikeuskasvattajana. Aiemman tutkimuksen perusteella kuitenkin tiedetään, ettei ihmisoikeuksista ole nuorisotyön piirissä vallinnut yhdenmukaista käsitystä. Ihmisoikeuksia on usein pidetty valittavina moraaliseettisinä omantunnon kysymyksinä, eikä kansainvälisiin sopimuksiin nojaavina normeina. Nuorisotyön välittämä arvopohja on tällöin saattanut kiinnittyä nuorisotyöntekijän omiin arvoihin, voiden olla jopa ristiriidassa nuorisotyön arvojen kanssa.

Teoksessa avataan ihmisoikeuskasvatuksen haasteita nuorisotyössä ja tarjotaan ratkaisuehdotuksia. Nuorisotyö hyödyntää menetelmällisesti ihmisoikeuskasvatusta ja itsessään perustuu vahvasti ihmisoikeuksiin. Nuorisotyöntekijällä onkin luonteva mahdollisuus ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseen omassa työssään. Tätä tukevat myös nuorisotyön nonformaalit toimintaympäristöt, jotka mahdollistavat nuorten kasvun ohjaamisen kohti omia ja muiden ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskunnan jäsenyyttä.

Koulutus ja sitoutuminen avainasemassa

Jotta ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä toteutuu, tarvitaan nuorisotyöntekijöille koulutusta sekä ihmisoikeuksista, ihmisoikeuskasvatuksesta ja niiden normipohjaisuudesta, että nuoren eri kehitysvaiheiden luomista mahdollisuuksista ihmisoikeuskasvatuksen kohdentamisessa nuorilähtöisesti. Koulutusten lisäksi tarvitaan myös nuorisotyön johtajien sitoutumista nuorisotyöntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja ihmisoikeuspohjaisen nuorisotyön toteuttamiseen.

Sinisalo-Juhan väitöskirja on ensimmäinen kokonaisesitys nuorisotyöstä ja ihmisoikeuksista. Teos sopii kaikille tietoa nuoruuden aikaisista kehitysvaiheista, nuorisotyöstä tai ihmisoikeuskasvatuksesta etsiville. Väitöskirja julkaistaan Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa.

Teoksen tiedot

Kansi: Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana.

Eeva Sinisalo-Juha: Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana. 2024. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 247, nid., 289 s., 30 euroa. Kl 38.7, sarja: Tiede.

Tilaukset

Teosta voi ostaa  Tiedekirjasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Snellmaninkatu 13, Helsinki, ja verkkokauppa) ja Rosebud Booksiin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki), ja sitä voi tilata kaikkiin muihinkin kirjakauppoihin.

Lisätietoja

Eeva Sinisalo-Juha
eeva.sinisalo-juha@humak.fi 

Väitöstilaisuus

YTM Eeva Sinisalo-Juhan nuorisotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15.3.2024 klo 12 alkaen salissa K103 (Linna-rakennus, Kalevantie 5). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Ilona-Evelyn Rannala Tallinnan yliopistosta ja kustoksena professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Zoom).

Lue myös Tampereen yliopiston väitöstiedote: Eeva Sinisalo-Juha: Nuorisotyöntekijöillä on edellytykset tukea nuoria ihmisoikeuksia arvostavaan aikuisuuteen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Jaa somessa: