Hyppää sisältöön

Opinnäytetyökilpailu 2021

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla.

Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteiden sarjassa kilpailu käydään vuorovuosina perustutkintojen ja ylempien AMK-tutkintojen kesken. Vuonna 2021 opinnäytekilpailuun voivat osallistua ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytteet. Vuoteen 2012 asti kilpailu toteutettiin gradu-kilpailuna.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2021 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

Pro gradu -sarja

Työ on hyväksytty 1.6.2020–30.5.2021 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Aiemmin kilpailuun mahdollisesti osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Kilpailuun voi osallistua eri tieteenalojen opinnäytteillä, joissa tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena.
  • Opinnäytetyön tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

AMK-sarja

Työ on hyväksytty  ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi 1.6.2019–30.5.2021 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä). Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia.

Työssä on lisäksi oltava keskeisenä teemana nuorisotutkimuksellinen näkökulma. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotyön, nuorisopolitiikan, nuorten elinehtojen, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemoihin liittyvää kehittämistyötä tai muuta nuorisotutkimukseen kiinnittyvää pohdintaa. 

Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen asettama arviointiraati päättää, täyttääkö kilpailuun lähetetty työ edellä mainitut ehdot.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa sunnuntaihin 30.5.2021 klo 23:55 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisen Lyyti-lomakkeen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kautta.

Opinnäytetyön lisäksi on toimitettava seuraavat tiedot:

  • Tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • Maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • Virallinen tiivistelmäsivu (ei tarvitse toimittaa erillisenä tiedostona vaan opinnäytetyön yhteydessä oleva riittää).

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivuilla, mikäli työ palkitaan.

Lisätietoja

Toimistosihteeri Heta Pulkkinen

Nuorisotutkimusseura ry.

puh. 044 416 5314

heta.pulkkinen@nuorisotutkimus.fi

In English: Competition for Youth Research Theses 2021.

På svenska: Tävling för examensarbeten inom ungdomsforskning 2021.

Jaa somessa: