Hyppää sisältöön

Suomalaisen nuorisotyön koulutus on Euroopan vahvimpien joukossa

Valtaosassa Euroopan maista ei ole tutkintoon johtavaa nuorisotyön koulutusta. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Nuorisotyö Suomessa on ylipäätään eurooppalaisittain vahvaa, todetaan Nuorisotutkimusverkostossa toteutetussa nuorisotyön koulutuksen rakenteita Suomessa tarkastelevassa tutkimuksessa. Pääasiassa ulkomaalaiselle yleisölle suunnattu tuore tutkimusraportti Youth Work Education in Finland valottaa suomalaisen nuorisotyön koulutuksen vahvan aseman taustatekijöitä.

Suomessa nuorisotyöhön koulutetaan koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla, ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon ulottuen. Nuorisotyön koulutuksella on Suomessa pitkä historia, joka alkaa jo vuodesta 1945. Suomessa on suuri yleisö onnistuttu vakuuttamaan siitä, että nuorisotyö on yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa, jonka laadukas tekeminen edellyttää erityisosaamista.

”Siinä, missä muualla Euroopassa saatetaan pohtia tosissaan, synnytäänkö nuorisotyöntekijäksi vai koulutetaanko siihen, Suomessa nuorisotyön koulutuksella on vahva, jopa itsestään selvä asema. Koulutus nähdään tavaksi vahvistaa nuorisotyön ammatillista pohjaa”, toteaa Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Tomi Kiilakoski.

Tuoreessa tutkimusraportissa kuvataan suomalaisen nuorisotyön koulutusjärjestelmän rakenne sekä tulkitaan tämän järjestelmän muotoutumista nuorisotyön käytänteistä sekä suomalaisen koulutusyhteiskunnan tilanteesta käsin. Nuorisotyön koulutuksen kehittymisen taustalla vaikuttavat koulutusjärjestelmän yleinen kehittyminen ja laajeneminen sekä nuorisotyön aseman vahvistuminen osana suomalaista hyvinvointijärjestelmää. Koulutuksen kytkeytyminen kansalliseen kehityskertomukseen, usko koulutuksen hyödyllisyyteen yksilölle ja yhteisölle sekä yleinen koulutustason nousu ja ammattitaitovaatimusten kasvu ovat kaikki osaltaan selittäneet nuorisotyön koulutuksen muotoutumista.

Nuorisotyön koulutusta Suomessa tarkastellut tutkimushanke on toteutettu Nuorisotutkimusverkostolle myönnetyn osaamiskeskusrahoituksen turvin. Uudessa julkaisussa ja aiemmin julkaistuissa raporteissa suomalaista nuorisotyötä tutkitaan käytäntöjen arkkitehtuuriteorian kautta. Tässä teoriassa ajatellaan, että jokaista käytäntöä määrittää joukko ennakkoehtoja, niin puhumisen, tekemisen kuin ammatillisten suhteiden ulottuvuuksissa. Suomalaisessa nuorisotyössä on eurooppalaisittain vahvoja rakenteita näissä kaikissa. Nämä rakenteet vahvistavat koulutusta, ja samalla koulutus vahvistaa näitä rakenteita.

Teoksen tiedot

Kansi: Youth Work Education in Finland. Kirjoittanut Tomi Kiilakoski.

Tomi Kiilakoski: Youth Work Education in Finland
ISBN 978-952-7175-99-6. 97 s., 20 €. 2019.
Publications (Finnish Youth Research Network) 223, ISSN 1799-9219
ISBN 978-952-372-000-8 (pdf)
Internet Publications (Finnish Youth Research Network) 149, ISSN 1799-9227 (pdf)

Hankkeen muut julkaisut

Raportti ilmestyy osana Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen Nuorisotyön koulutusarkkitehtuuri Suomessa -hanketta. Hankkeessa on tuotettu aiemmin seuraavat julkaisut:

Höylä, Sari & Kiilakoski, Tomi (2019) Practice Architectures and Finnish Model of Youth Work Education. Teoksessa Mike Seal (toim.) Teaching Youth Work in Higher Education. Tartu: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Helsinki: Humak University of Applied Sciences, Birmingham: Newman University, 52–62.
https://www.digar.ee/viewer/en/nlib-digar:406370/347733/page/53 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kiilakoski, Tomi (2019) Diversity of Practice Architectures on Education and Career Paths for Youth Workers in Europe. An analytical Report. Youth Partnership. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262400/Kiilakoski-final/525aef72-4871-1855-8fb2-72f2b7824d74 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kiilakoski, Tomi (2019) Higher Level Youth Work Education in Europe. Teoksessa Mike Seal (toim.) Teaching Youth Work in Higher Education. Tartu: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Helsinki: Humak University of Applied Sciences, Birmingham: Newman University, 76–85.
https://www.digar.ee/viewer/en/nlib-digar:406370/347733/page/77 (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Jaa somessa: