Hyppää sisältöön

Nuorten paikkataju ja huolet

Tutkimushankkeen taustalla oli loppuvuodesta 2020 julkisuudessakin herännyt keskustelu ”huolta aiheuttavista nuorten ilmiöistä”; aikalaisuudessamme kaikkia meitä koskettavat, korona-aikaan liittyvät ilmiöt, jotka ovat monella tapaa kuormittavia ja ahdistavia. Tähän liittyen syntyi tarve kysyä,

  • miten nuorten sosiaalinen kudos muodostuu meidänkaltaisessa digitaalisessa yhteiskunnassa
  • miten palvelut toimivat eri väestöryhmien kohdalla
  • miten nuorten alue- ja paikallissidokset elävät heidän arjessaan
  • millaisia ryhmittymiä nuoret muodostavat
  • miten he liikkuvat julkisessa ja puolijulkisessa kaupunkitilassa osana vertaisryhmäorientaatiotaan kaupungin geografiassa.

Aikuisyhteiskunta ei tiedä kaikkea nuorten moninaisista liittymistä. Tällaisten kysymysten selvittämiseksi ja keskustelun jatkamiseksi rakennettiin monen toimijan yhteinen yhteisötiedon ja tietoaktivismin hanke.

Hankkeen tavoite ja tehtävä

Hankkeen tavoitteena oli yhtäältä ymmärtää nuorten tilannetta nykyistä paremmin ja tuottaa tietoa erityisesti korona-aikaan liittyvistä ilmiöstä ja nuorten tilanteista, tarpeista, huolista ja toiveista.

Hankkeen tehtävä oli kuvata, selvittää ja eritellä nuorten paikkatajua ja huolia kahdessa kontekstissa:

  1. korona-aikana
  2. digitaalisen yhteiskunnan kaupunkimaisissa sosiaalisissa muodostelmissa ja rakenteissa.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi yli 40 asiasta kiinnostuneen henkilön toimesta marraskuussa 2020 ja toteutuksen ensimmäinen vaihe saatiin vauhtiin jo joulukuussa 2020. Ensimmäisenä talvena tutkittiin millaisissa muodostelmissa, ryhmittymissä ja asetelmissa nuoret kokoontuvat koronatalven pimeydessä ja kun vuoden kierto taittuu valoisampaan suuntaan (kevät 2021). Kesän 2021 aikana pilotoitiin nuorten itse keräämän aineiston menetelmää (osarahoitus  kaupungin kesäseteleillä) (lue lisää hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista).

Hankkeen rahoitus 

Hankkeen käynnistymisvaihetta on rahoittanut Helsingin kaupunki (talvi 2020-kevät ja kesä 2021). Opetusministeriö ja viisi kuntaa (Helsinki, Vantaa, Tampere, Espoo ja Kauniainen) myönsivät kesällä 2021 rahoituksen hankkeelle Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (1.8.2021-31.3.2023). Hanketta johtivat Tommi Hoikkala (virallinen hankejohtaja), Eila Kauppinen (yhteistyö kaupunkien kanssa) ja Sofia Laine (tiimietnografia). Hankkeen tutkijoina toimivat Sofia Laine, Karla Malm ja Susanna Jurvanen.

Hankkeen uutisia

Laaja teos Nuoruus korona-ajan kaupungissa on julkaistu!

Kansikuva: Nuoruus korona-ajan kaupungissa.

Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista (toim. Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala) ilmestyi maaliskuussa 2023. Teoksen voi ostaa esim. Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta tai ladata maksuttomana verkkoversiona Edition.fi-palvelusta.

Lue myös julkaisutiedote: Myös nuorilla on oikeus kaupunkitilaan (14.3.2023).

Tutkimushanke tekee yhteistyötä Kansallisteatterin GÄNG – Opastettu kaupunkikierros -teoksen kanssa syksyllä 2022

Teoksesta lisää täältä.

Tutkimushanke Nuorisotutkimuspäivillä 9.-10.11.2022

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan tutkimushankkeen osatoteuttamaan työryhmään ”14) Nuoruus, digitaalisuus, valta – neuvotteluja kaupunkitilasta”. Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Itä-Suomen yliopiston tiloissa, mutta tapahtumaan voi osallistua myös virtuaalisesti.  Lisätietoja täältä.

Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kilpailun taiteellisissa töissä näkyy korona-ajan herättämien tunteiden kirjo

Kilpailussa pyydettiin nuoria kertomaan elämästään korona-ajan kaupungissa kuvin, videoin, äänin tai sanoin. Katso ja lue voittajateokset täältä.

Valokeilassa: Paikkataju-hankkeessa selvitetään, millaisia korona-ajan kaupungit ja vapaa-aika ovat nuorille

Lue Valoikeilassa-teksti, joka esittelee viiden kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimushankkeen, täältä.

Nuorisotutkimusseuran ulkopuoliset tutkijat

Hankkeeseen osallistuu laaja joukko tutkijoita Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden lisäksi, muun muassa:

Merja Kylmäkoski, yliopettaja, FT, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Pia Lundbom, yliopettaja, YTT, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Elsa Saarikkomäki, tutkijatohtori, VTT, Oikeustiede, Turun yliopisto

Sirpa Tani, professori (kasvatustieteiden osasto), FT, Helsingin yliopisto

Tarja Tolonen, yliopistonlehtori (lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus), VTT, Dosentti, Helsingin yliopisto

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2023

Eila Kauppinen

FT, KTM, KM, aineenopettaja
Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Tommi Hoikkala

VTT, dosentti
Tutkimusprofessori emeritus
040 542 5446
tommi.hoikkala@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili