Hyppää sisältöön

Polkuja päihdehoitoon

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten ensimmäistä hakeutumista päihdepalvelujen piiriin ja palvelujen saamiseen liittyviä tekijöitä. Päihdeasiamiestoiminnan tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin palvelujen pääsyn esteitä ja kannusteita sekä palvelupolkujen vaiheita ja kestoa palveluihin hakeutuvan näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin viisitoista 18–38-vuotiasta hiljattain päihdepalveluihin hakeutunutta nuorta aikuista ja heidän kanssaan työskenteleviä ihmisiä.

Selvitys julkaistiin 22.3.2022 ja se löytyy Päihdeasiamiestoiminnan selvityksistä.

Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla.
Päihdeasiamiestoiminta, EHYT ry, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2022,
Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta ja Tuuli Pitkänen

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytettiin myös Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa NUMPA-konsortiohankkeessa, missä nuorten tavoitteena oli selvittää nuorten palvelun tarpeita ja kokemuksia erityisesti sosiaalihuollon ja matalankynnyksen palveluista. 

Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 65. 
Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Helena Huhta, Teemu Kaskela, Janne Takala, Alix Helfer, Susanna Jurvanen, Riku Laine, Meri Larivaara ja Leena Suurpää.

Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022

Helena Huhta

VTT
Tutkijatohtori, vieraileva tutkija
040 766 6890
helena.huhta@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili