Hyppää sisältöön

Tuuli Pitkänen

Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Julkaisuluettelo

Suurpää, L., Huhta, H. & Pitkänen, T. (2023). Läheis- ja yhteiskuntasuhteet mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakeneiden nuorten resilienssin vahvistajina. Teoksessa Läpi Kriisien. Nuorisobarometri 2022 (toim. Antti Kivijärvi). Valtion nuorisoneuvoston julkaisu: 151-167. 

Pulkkinen, L., Laine, R. & Pitkänen, T. (2023). Aikuisuuden siirtymät nuoruusiässä ja niiden toteutumiseen kytkeytyvät psyykkiset voimavarat ja hyvinvointi. Teoksessa Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022 (toim. Antti Kivijärvi). Valtion nuorisoneuvoston julkaisu:119-136. tietoanuorista.fi

Holopainen, E., Nyyssölä, A., Karvonen, S, Aaltonen, S, Hästbacka, N, Lipponen, O & Pitkänen, Tuuli (2023). Monialainen yhteistyö nuorille suunnatuissa palveluissa on vaihtelevaa: katsaus kirjallisuuteen. Tutkimuksesta tiiviisti 23/2023. Suomen sosiaalinen tila 2/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Huhta, H., Tourunen, J., Huhta, H., Kaskela, T., Takala, J., Helfer, A., Jurvanen, S., Laine, R., Larivaara M. & Suurpää, L. & Pitkänen, T. (2023). Policy Brief. Matala kynnys ymmärrettävä laajasti nuorten palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 9/2023. tietokayttoon.fi

Pitkänen, T., Tourunen, J., Huhta, H., Kaskela, T., Takala, J., Helfer, A., Jurvanen, S., Laine, R., Larivaara M. & Suurpää, L. (2022). Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:65. 

Mäkilä, A., Jurvanen, S., Helfer, A., Huhta, H. & Pitkänen, T. (2022). Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla. Päihdeasiamiestoiminta. 

Lahtinen, J., Laine, R., Haikkola, L., Kauppinen E. & Pitkänen, T. (2022). Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna. Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 (toim. Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen ja Anna-Maria Isola). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. 22 – 33. tietoanuorista.fi

Kansainväliselle yleisölle suunnattuja julkaisuja:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2381-9436