Hyppää sisältöön

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA)

Tutkimushankkeessa kartoitettiin nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalihuollon kannalta. Hankkeessa selvitettiin toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä tavoitettiin laajasti ammattilaisia ja päättäjiä. Olennaista oli saada esille myös nuorten näkemyksiä, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan palvelutarpeistaan ja -kokemuksistaan sekä palvelujen käytön esteistä. Tietoa kerätiin monimenetelmäisesti mm. asiantuntijatyöpajojen, tutkimusseminaarin, aiempien aineistojen uudelleen analysoinnin sekä nuorten ja työntekijöiden haastattelujen ja chat-keskustelujen kautta.

Raportti

Raportti on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa: Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista.

Kynnystä voi vielä madaltaa –julkaisuseminaari järjestettiin Tieteiden talolla maanantaina 31.10. klo 9-12. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) myönsi rahoituksen Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan tutkimushankkeelle. Hanke toteutettiin 2021-2022. Hankkeessa tuotettiin tutkittua tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyö tulee jatkumaan laajemmissa puitteissa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa konsortiossa. 

Yhteishankkeesta lisätietoa Tietopuussa.

Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili