Hyppää sisältöön

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA)

Tutkimushankkeessa kartoitettiin nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalihuollon kannalta. Hankkeessa selvitettiin toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä tavoitettiin laajasti ammattilaisia ja päättäjiä. Olennaista oli saada esille myös nuorten näkemyksiä, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan palvelutarpeistaan ja -kokemuksistaan sekä palvelujen käytön esteistä. Tietoa kerätiin monimenetelmäisesti mm. asiantuntijatyöpajojen, tutkimusseminaarin, aiempien aineistojen uudelleen analysoinnin sekä nuorten ja työntekijöiden haastattelujen ja chat-keskustelujen kautta.

Julkaisut

Pitkänen, T., Tourunen, J., Huhta, H., Kaskela, T., Takala, J., Helfer, A., Jurvanen, S., Laine, R., Larivaara, M. Suurpää, L (2022) Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 65.

Huhta, H., Tourunen, J., Huhta, H., Kaskela, T., Takala, J., Helfer, A., Jurvanen, S., Laine, R., Larivaara M. & Suurpää, L. & Pitkänen, T. (2023). Policy Brief. Matala kynnys ymmärrettävä laajasti nuorten palveluissa. Myös englanniksi: Expanding the understanding of low-threshold services for young people. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Policy Brief 9/2023.

Mäkilä, A., Jurvanen, S., Helfer, A., Huhta, H. & Pitkänen, T. (2022). Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla. Päihdeasiamiestoiminta.

Rahoittajat

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) myönsi rahoituksen Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan tutkimushankkeelle. Hanke toteutettiin 2021-2022. Hankkeessa tuotettiin tutkittua tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen.

NUMPA-tutkimuksessa hyödynnettiin myös haastatteluja, jotka toteutettiin Päihdeasiamiestoiminnan tilaamana selvityksenä.

Tutkimustyö jatkuu

NUMPA-teemojen ja aineistojen pohjalta yhteistyö jatkuu kahden tutkimushankkeen yhteydessä:

Ulos epätoivosta -konsortiohanke. Nuorisotutkimusseuran sivulla lisäksi tietoa meidän työpaketista (WP5)

CHAT-YOUTH-hanke eli Crisis Help and Assistance for youth during challenging Times (hankkeesta lyhyesti suomeksi ja laajemmin englanniksi)

Säännöllisesti kokoontuu myös eri hankkeissa toimivien chat-aineistoa käyttävien tutkijoiden tutkimusryhmä Chat-palvelut nuorten hyvinvoinnin tukena

Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili