Hyppää sisältöön

Ulos epätoivosta – Young Despair

Ulos epätoivosta -tutkimuskonsortiohanke toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (konsortion johto), Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Nuorisotutkimusseuran ja A-klinikkasäätiön yhteistyössä. Konsortiohankkeen tavoitteena on vähentää nuorten vakavaa väkivaltaa, huumeiden yliannostuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tutkimalla alle 30-vuotiaiden kuolemia ja läheltä piti -tapauksia etsitään keinoja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen.

Nuorisotutkimusseuran ja A-klinikkasäätiön toteuttama Nuorten näkemyksiä riskikäyttäytymisestä ja palveluista -osatutkimus nostaa esiin nuorten itsensä näkemyksiä nuorten elämäntilanteesta, päihteiden käytöstä, mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä ja nuorille tarjolla olevista palveluista. Etnografisella lähestymistavalla ja järjestöjen toimintojen kautta tavoitellaan nuoria kertomaan näkemyksiään heidän elämäntilanteeseensa liittyvistä riskitekijöistä ja suhteesta palveluihin. Tutkimukseen on haastateltu matalan kynnyksen toiminnoissa työskenteleviä työntekijöitä sekä vapaaehtoisia 18–29-vuotiaita nuoria, joilla on ystäväpiirissä kokemuksia yliannostus-, väkivalta- ja itsemurhakuolemista tai omia kokemuksia läheltä piti -tilanteista. Lisäksi nuorten on mahdollistua osallistua osallistavaan valokuvausosuuteen, jossa he voivat kuvata itselleen merkityksellisiä asioita kertakäyttökameralle. Valokuvia käytetään haastatteluiden tukena.

Nuorten kokemusmaailmaa ja vuorovaikutusta tarkastellaan myös anonyymien chat-keskustelujen avulla. Nuorten kokemuksia ja hätähuutoja tutkitaan mm. itsetuhoisuuteen liittyvissä yhteydenotoissa. Yhteistyötä tehdään CHAT YOUTH -hankkeen kanssa.  

Lisätietoja konsortiohankkeesta Ulos epätoivosta -hankkeen sivuilla.

Konsortiohanketta johtaa Pekka Hakkarainen (THL). Nuoret palveluissa työpaketin johtajana toimii Tuuli Pitkänen ja tutkijana Alix Helfer Nuorisotutkimusseurasta. Heidän lisäkseen työpaketissa työskentelevät tutkijat Jouni Tourunen ja Teemu Kaskela A-klinikkasäätiöltä.

Hankkeen rahoitus

Aloitusvuosi:
2022
Lopetusvuosi:
2028

Tuuli Pitkänen

FT, VTL, dosentti
Tutkimuspäällikkö
041 517 8678
tuuli.pitkanen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili