Hyppää sisältöön

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja jatkuu kolmella uudella kirjoituksella

Poikaoletettu hyppää käsien varaan, jalat koukussa ilmassa..
Nuori breikkaamassa Stoan Break the Fight! hip hop -tapahtumassa. (Kuva: Paola Figueroa)

Ensimmäisessä tekstissä nuorisotutkijat Karla Malm, Jenni Lahtinen ja Noora Hästbacka analysoivat usean pienehkön arviointitutkimushankkeen näkökulmista, millainen merkitys tilaustutkimuksilla ja niissä tehtävällä kehitystyöllä on nuorisotutkimukselle ja nuorisotoimialalle. Tutkimusta tehdään kehittämishankkeissa moninaisten intressien ajamina, ja tutkijan toimenkuvaan kuuluu toisinaan myös hankalien kysymysten esittäminen.

Samoin kuin Malmin, Lahtisen ja Hästbackan kirjoituksen hankkeissa, myös toinen julkaistava teksti pureutuu tutkimushankkeen tilaajatahon toimintamallin kehittämiseen. Kaikissa näissä toimintamalleissa on nähtävissä vahva pyrkimys nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen nuorisotyölle ominaisin keinoin. Toinen Näkökulma-teksti käsittelee tiimietnografiaa arviointitutkimuksellisena menetelmänä korona-aikaan: teksti on innovatiivisen kokeilun tulos, tuottaa yliopiston kenttätyökurssilla yhteisaineisto ja aineiston pohjalta yhteisteksti nuorten kokemuksista Break the Fight! -hankkeessa. Tekstin ovat kirjoittaneet Sofia Laineen ja Susannan Jurvasen kanssa yhteistyössä 11 Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijaa.

Kolmannessa tekstissä projektitutkija Mirja Määttä kertoo arviointitutkimuksen oppeja Kohtaamo-hankkeessa. Määttä tuo esiin kuinka yhteiskunnassa voidaan vinoutuneesti päätyä arvostamaan ensisijaisesti sitä, mitä pystytään mittaamaan. Todellisuus näyttäytyy arviointitutkijalle usein paljon moniulotteisempana, ja yksinkertaisia ratkaisuja ei todellisuuksien moninaisuuteen usein löydy. Pahimmillaan numeroihin liikaa tuijottava päätöksenteko on haavoittuvaista.

Lue uudet Näkökulmat:

Nuorisotutkimuksen ja -toimialan välinen vuoropuhelu kehittämishankkeissa: yllätyksiä, yhteentörmäyksiä ja yhteistyötä

Näkökulma 74, 16.4.2021

Kirjoittajat: Karla Malm, Jenni Lahtinen & Noora Hästbacka

Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella

Näkökulma 73, 16.4.2021

Kirjoittajat: Sofia Laine, Susanna Jurvanen, Emilia Hiltunen, Lotta Leiwo, Tommi Leppänen, Katariina Leppänen, Iina Marttila, Visa Ollikainen, Ritva Pohti, Henrik Seppänen, Mari Stolt, Timo Suojanen & Henriikka Tilli

Ohjaamoja tutkimassa – kokemuksia nuorten palvelujen arvioinnista

Näkökulma 72, 16.4.2021

Kirjoittaja: Mirja Määttä

Lisätiedot

Sofia Laine.

Sofia Laine

Kirjoitussarjan toimittaja

sofia.laine@nuorisotutkimus.fi 

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0  -kirjoitussarjassa tarkastellaan erilaisia arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille, erilaisilla menetelmillä sidosryhmiä unohtamatta. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa arviointitutkimuksesta kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Sarjan tekstit ovat osa Nuorisotutkimusverkoston policy brief -genreä edustavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.

Näkökulma-kirjoitussarja on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toimintaa. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: