Hyppää sisältöön

Ehdotus planetaarisen nuorisotutkimuksen kehyksestä julkaistu Youth and Globalization -tiedelehdessä

Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laineen ehdotus planetaarisen nuorisotutkimuksen kehyksestä on julkaistu Youth and Globalization (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) -tiedelehden Re-Envisioning Youth Studies in Times of Global Risk (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) -teemanumerossa. Vertaisarvioitu tiedeartikkeli on avoimesti luettavissa verkossa. Planetaarinen nuorisotutkimus on tutkimusprofessori Laineen nuorisotutkimuksellinen avaus ja tarkastelutapa, jossa nuoria ja nuoruutta tutkitaan suhteessa planeetan kantokykyyn. Laineen rakentama planetaarisen nuorisotutkimuksen kehys rakentuu neljän ulottuvuuden, tai pilarin, varaan:

I Ensimmäisessä ulottuvuudessa peräänkuulutetaan kykyä samaistua tuleviin sukupolviin: on korkea aika asettaa nuorten ja tulevien sukupolvien etu ensisijaiseksi kaikessa päätöksenteossa. Laine näkee nuorisotutkimuksen keskeiseksi tieteenalaksi tämän tavoitteen saavuttamisessa.

II Toinen ulottuvuus on yleismaailmallisen tietoisuuden ja maailmanyhteisöissä toimimisen vahvistaminen. Nuorisotutkimuksen näkökulmasta kyse on muun muassa metodologisesta kosmopolitanismista, tiedon dekolonisaatiosta sekä sellaisesta globaalista nuorisotutkimuksesta, jossa globaalin etelän tutkimuksen teon tapoja sekä ymmärrystä otetaan nykyistä aktiivisemmin osaksi nuorisotutkimuksellisia keskusteluita.

III Kolmas ulottuvuus alleviivaa luontosuhteemme muutoksen tärkeyttä: on aktiivisesti pyrittävä kohti harmonisempaa, tasapainoisempaa luontosuhdetta. Nuorisotutkimuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi alkuperäiskansojen tietouden, ekofeministisen tutkimuksen tai aistivoimaisen tiedon integrointia osaksi tiedon tuotantoa.

IV Neljäs ulottuvuus kannustaa kohti uudenlaista ympäristöetiikkaa, joka perustuu kohtuutalouteen planetaaristen reunaehtojen sisällä, mutta rakentaa samalla kaikkien elollisten kestävää hyvinvointia. Tässä ulottuvuudessa nuorisotutkimus suuntautuu esimerkiksi ekososiaaliseen hyvinvointiin eli toiminnan, tunteiden ja levon tasapainottamiseen – itsestä ja planeetasta huolehtimiseen, samanaikaisesti.

Planetaarisen nuorisotutkimuksen verkosto

Laine rakentaa sekä kansallista että kansainvälistä nuorisotutkijoiden ja nuorisoalan toimijoiden (ml. nuoret itse) verkostoa planetaarisesta nuorisotutkimuksesta kiinnostuneille. Jos haluat mukaan verkostoon, lähetä asiasta Sofialle sähköpostia.

Planetaarinen nuorisotutkimus on myös työryhmän aiheena Pohjoismaisessa nuorisotutkimuksen konferenssissa NYRIS2024:ssa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Työryhmien esitysten abstraktien jättö on auki 19. tammikuuta asti. Työryhmän Planetary youth research and young people’s climate emotions (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) puheenjohtajina toimivat Laine ja dos. Panu Pihkala.

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: