Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan luottamustoimijat on valittu

Nuorisotutkimusseuran hallitus on nimittänyt 13.12.2022 kokouksessaan jäsenet Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikuntaan ja Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan sekä kaksi päätoimittajaa Nuorisotutkimus-lehdelle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2023–2024.          

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajat ja toimituskunta

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajat vastaavat lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskunnan jäsenten tehtäviin kuuluvat lehteen tarjottujen artikkelien käsittely ja arviointi sekä ulkopuolisten referee-lukijoiden valinta.

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajiksi valittiin VTT Mira Kalalahti (apulaisprofessori, kasvatussosiologian dosentti, Jyväskylän yliopisto) ja KT Anna-Maija Niemi (yliopistotutkija, kasvatustieteen dosentti, Turun yliopisto). Päätoimittajat hoitavat tehtävää yhdessä jaetusti.

Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittiin:

 1. Elina Ikävalko, FT, erikoistutkija, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
 2. Tarja Juvonen, VTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
 3. Sirpa Lappalainen, FT, yhteiskunnallisen kasvatustutkimuksen dosentti, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
 4. Heta Marttinen, FT, tutkija, Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden ala
 5. Marko Merikukka, FT, tiedeasiantuntija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, kansanterveystiede ja tilastotiede
 6. Minna Nikunen, YTT, dosentti (sosiaalipsykologia), tutkija, Jyväskylän yliopisto, sukupuolentutkimus
 7. Eriikka Oinonen, YTT, dosentti, yliopistonlehtori (sosiologia), Tampereen yliopiston Porin yksikkö
 8. Anni Rannikko, YTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia
 9. Kari Saari, YTT, dosentti, projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
 10. Elina Westinen, tohtori (yhteistutkinto (joint degree) Jyu ja Tallborgiin yliopisto), Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 11. Lauri Julkunen, FT, Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos
 12. Marja Peltola, VTT, sosiologian dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, sukupuolentutkimus
 13. Jenni Tikkanen, KT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, Turku Institute for Advanced Studies
 14. Ilona Merikanto, FT, dosentti, Helsingin yliopisto 

Nuorisotutkimus-lehden toimitussihteerinä toimii Tanja Konttinen.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat mm. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyvien julkaisujen ideointi sekä julkaisusarjan tieteellinen laadunvarmistus ja ajankohtaisuuden varmistaminen.

Julkaisutoimikuntaan valittiin:

 1. Pirjo Suvilehto, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
 2. Jaana Lähteenmaa, VTT 
 3. Karoliina Puranen-Impola, FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos
 4. Leena Käyhkö, FT, tutkija 
 5. Ilona Merikanto, FT, dosentti, Helsingin yliopisto

Julkaisutoimikuntaa koordinoi julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari.

Lisätietoja

Tanja Konttinen

Nuorisotutkimus-lehden toimitussihteeri

tanja.konttinen@nuorisotutkimus.fi

Vappu Helmisaari

Nuorisotutkimusverkoston julkaisupäällikkö

vappu.helmisaari@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: