Hyppää sisältöön

Vahvuudet ja kehittämisen kohteet

Vahvuuksiamme ovat muun muassa laadukas ja luotettava tutkimustoiminta sekä tunnettuus arvostettuna toimijana.

Nuorisotutkimusseura toteuttaa sekä soveltavaa tutkimusta että akateemista perustutkimusta. Näemme tärkeäksi pitkäjänteisyyden tutkimuksen teossa muun muassa seurantatutkimusten ja pitkien aikasarjojen muodossa.

Osallistumme säännöllisesti ja pitkäkestoisesti keskusteluihin nuorisopolitiikan keskeisistä kysymyksistä myös politiikkaa arvioivan nuorilähtöisen tutkimuksen näkökulmasta. Nuorisotutkimusseuran nuorisopoliittinen vaikuttavuus syntyy siitä, että sillä on vahvaa osaamista soveltavassa tutkimuksessa sekä ymmärrys nuorisoalan esiin tuomista ja nuorten maailmaan liittyvistä keskeisistä ilmiöistä.

Tunnistamme Nuorisotutkimusseuran vahvuuksiksi muun muassa

  • laadukkaan, pitkäjänteisen ja luotettavan tutkimustoiminnan
  • tunnettuuden arvostettuna toimijana
  • hyvät yhteiskuntasuhteet, jotka perustuvat tietoperustan tarjoamiseen päätöksenteon tueksi
  • yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme
  • nopean reagointikykymme uusiin ilmiöihin ja nuorten maailmassa tapahtuviin muutoksiin
  • kykymme käsitteellistää ilmiöitä nuorten maailmassa
  • kykymme tuoda esiin nuorten moniäänisyyden ja moninaisuuden
  • hyvä hallintokulttuurimme: olemme erittäin sitoutuneita eettiseen toimintatapaan.
  • kykymme tilannekohtaisesti hakea oikeat strategiset kumppanit
  • riippumattomuutemme poliittisesti ja kaupallisesti

Strategiasuuntautuneen toiminnan kannalta merkittäviä kehittymisen kohteita ovat muun muassa työn ja toiminnan organisointi ja priorisointi, tiedonkulku ja vuorovaikutus, osaamisen ja siinä olevien aukkojen entistä parempi tunnistaminen sekä moninaisuuden huomioiminen tutkimuksessa ja organisaatiossamme.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.