Hyppää sisältöön

Tehtävä ja missio

Missiomme on edistää nuorten kestävää, yhdenvertaista hyvinvointia ja osallisuutta toteuttamalla perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta.

Nuorisotutkimusseura ry. (Ungdomsforskningssällskapet r.f., Finnish Youth Research Society) on vuonna 1988 rekisteröity yhdistys, toteuttaa ja kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusseuraa johtaa vuosittain valittava hallitus. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesta suunnitelmallisesta ja strategisesta johtamisesta vastaa tutkimusjohtaja1.  Nuorisotutkimusseuran jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ja nuorisoalan käytännön toimijoita ympäri Suomen. Seuraan kuuluu elokuussa 2023 noin 280 jäsentä. Nuorisotutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Nuorisotutkimusseura on nuorilähtöinen, kriittinen ja toimii ajan hermolla. Tutkimme yhteiskuntaa ja yhteisöjä, nuorten ajankohtaista elämää, kokemuksia, näkemyksiä ja elinoloja. Tutkimme nuorisotyötä ja muita nuorten käyttämiä ja nuorille tarkoitettuja palveluita sekä nuoria koskettavaa päätöksentekoa ja tapoja muuttaa päätöksentekoa nuoria huomioivampaan ja kuulevampaan suuntaan.

Nuorisotutkimusseuran toiminnan perustana on vahva akateemisen perustutkimuksen osaaminen, jonka pohjalta toteutamme ja edistämme yhteiskunnasta kumpuavaa soveltavaa tutkimusta ja tutkimusta yhteiskunnan tarpeisiin. Perustutkimus auttaa tekemään parempaa soveltavaa tutkimusta ja vastaavasti soveltava tutkimus tuottaa tietoa ja tiedon tarpeita myös akateemiseen tutkimukseen.

Missiomme on:

Edistämme nuorten kestävää, yhdenvertaista hyvinvointia ja osallisuutta toteuttamalla perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta.

Nuorisotutkimusseura pyrkii avaamaan nuorisokulttuurisia ja muita nuoruuteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa, eri sukupolville, nuorten näkökulmasta. Ongelmalähtöisyyden sijaan Nuorisotutkimusseuran tutkimus kohdistuu erityisesti nuorten panokseen yhteiskunnassa ja maailmassa sekä nuorten omiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Nuorisotutkimusseura kansalaisjärjestönä pitää tärkeänä nuorten kuulemista ja osallistamista tutkimukseen. Meillä on kyky tarttua nuorten ja nuoruuden ilmiöihin nopeasti, tarvittaessa. Osallistumme laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Meille on tärkeää pyrkiä rakentamaan siltoja yhteiskunnallisessa keskustelussa eri sukupolvien välille.

Nuorisotutkimusseura ja sen tutkijat kiinnittävät tietoisesti tutkimuksessa huomiota nuorten yhdenvertaisuuteen, ymmärtäen että nuoret eivät ole homogeeninen joukko vaan tarvitsemme tietoa nuoruuden eri muodoista, erilaisista nuorista ja nuorten näkemyksistä laajasti. Olemme nuorten puolella, mutta se ei tarkoita, että olisimme aina nuorten kanssa samaa mieltä. Katsomme nuoruuden ilmiöitä yhteiskuntakriittisesti, tulevaisuuteen kurottaen ja historiasta ammentaen vastuullisesti.

Nuorisotutkimusseuran tutkijat hyödyntävät monitieteistä tutkimusotetta ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja nuorisopoliittisten kysymysten ymmärtämiseksi ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.  Meille on tärkeää pitkäaikainen yhteistyö keskeisten yhteistyökumppaneidemme kanssa, pitkäjänteinen tutkimus ja eettiset toimintatavat. Nuorisotutkimusseuralla on vahva osaaminen nuorisotyön tutkimuksessa; se perustuu kumuloituvaan, systemaattiseen ja kriittiseen tulokulmaan nuorisotyön tuloksista ja vaikutuksista sekä tutkimustietoon nuorista nuorisotyön palveluiden käyttäjinä ja niihin osallisina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, tekee aloitteita nuorisotutkimuksen edistämiseksi, kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja ja koulutustoimintaa sekä toteuttaa alaansa liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Viestinnällä on suuri merkitys kaikissa toiminnoissa.

Nuorisotutkimusseurassa toteutettavaa tutkimusta rahoittavat muun muassa ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto, säätiöt, Euroopan Unioni sekä järjestö- ja kuntasektori. Teemme yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kuntien nuorisotoimien ja -palveluiden, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden tahojen kanssa. Perinteisesti tärkein rahoittaja on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö ja sillä on osaltaan merkittävä vaikutus siihen, minkälaista ja mihin kohdentuvaa tutkimusta teemme.

Viitteet

[1] Nuorisotutkimusseuran johtosääntö 5§ ja 6§ (23.8.2023)


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.