Hyppää sisältöön

Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsauksessa tarkastellaan koulunuorisotyön määritelmiä ja tavoitteita

Kirjoituksessa tarkastellaan nuorisotyön paikkaa osana koulujen ja oppilaitosten arkea. Kirjoitus on syntynyt osana osaamiskeskus Nuoskassa tehtävää tutkimusta. Kuva: Sole Lätti.

Koulu on yhteiskunnan palveluverkoston solmukohta, jossa työskentelee joukko nuorten hyvinvointia tukevia ammattilaisia. 2000-luvulla oppilaitoksiin on astunut uusi ammattiryhmä: kuntien nuorisotyöntekijät. Viimeisten vuosien aikana kuntien tekemä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa on lisääntynyt voimakkaasti ja nuorisotyön potentiaali toimia koulussa on tunnustettu myös valtiovallan taholta.

Valtion viimeaikaisista panostuksista huolimatta työ on alun perin kehittynyt paikallistasoilla. Kunnat ovat toimineet omista lähtökohdistaan, vailla valtion juridista ja poliittista ohjausta. Tästä syystä ei ole olemassa yhtä selkeästi normitettua ja tilastoitua koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä, vaan joukko erilaisia tavoitteita, joihin pyritään vaihtelevin menetelmin, resurssein ja kumppanuuksin. Paikallistason vaihtelusta johtuen tiedämme kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävästä nuorisotyöstä varsin vähän. Osoituksena tästä on aihepiiriä koskevan käsitteistön vakiintumattomuus.

Tuoreessa Näkökulma-kirjoituksessaan tutkijat pohtivat aiempaan kirjallisuuteen perustuen nuorisotyön paikkaa osana koulujen ja oppilaitosten arkea sekä sen suhdetta muihin kouluissa vanhastaan työskenteleviin ammattiryhmiin. Kirjoituksessa tarkastellaan myös koulunuorisotyön moninaisia käsitteitä ja tavoitteita sekä arvioidaan, minkälaiset ympäristöt ja prosessit ovat yhteydessä toivottujen vaikutusten syntymiseen.

Kirjoitus on syntynyt osana nuorisoalan osaamiskeskus Nuoskassa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) toteutettavaa tutkimushanketta, jossa Nuorisotutkimusverkosto tekee yhteistyötä Åbo Akademin kanssa.

Lue uusi Näkökulma:

Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsaus koulunuorisotyön määritelmiin ja tavoitteisiin

Näkökulma 75, 1.6.2021

Kirjoittajat: Susanna Jurvanen, Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Sofia Laine, Pia Nyman-Kurkiala ja Anna Siegfrids

Näkökulma

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia niin päätöksentekijöille, nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin nuorten asioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.

Näkökulma-kirjoitussarja on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toimintaa. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Eila Kauppinen

FT, KTM, KM, aineenopettaja
Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: