Hyppää sisältöön

Miten 12–14-vuotiaat ovat sopeutuneet korona-aikaan?

Kirjoituksessa tarkastellut 12–14-vuotiaat nuoret vaikuttavat sopeutuneen korona-aikanaan vanhempia ikäryhmiä joustavammin. Sukupuolten välillä on kuitenkin eroja. Tytöt raportoivat poikia useammin esim. alakuloisuudesta ja ahdistuksesta.

12–14-vuotiaat nuoret vaikuttavat sopeutuneen korona-aikaan jossain määrin joustavammin, kuin sitä vanhemmat, 15–24-vuotiaat nuoret. He ovat muun muassa olleet tyytyväisempiä elämäänsä sekä tunteneet alakuloisuuden, ahdistuksen tai pelon tuntemuksia harvemmin. Toisaalta 12–14-vuotiaiden nuorten elämäntyytyväisyys vaikuttaa laskeneen korona-aikana. Tytöt vaikuttavat olleen vähemmän tyytyväisiä elämäänsä kuin pojat. Tytöt (21 %) raportoivat myös huomattavasti poikia (3 %) useammin tunteneensa alakuloisuutta, ahdistusta tai pelkoa. Tiedot selviävät Jenni Lahtisen ja Eila Kauppisen kirjoituksesta Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana.

– Tyytyväisyys elämään laskee tyypillisesti iän myötä. Nuoremman ikäluokan korkeamman elämäntyytyväisyyden taustalla saattavat olla erilaiset elämänpiirit ja -tilanteet kuin vanhemmilla nuorilla. Taustalla olevien syiden tarkempi tarkastelu edellyttäisi laajemmin eri elämänpiirit huomioivaa tutkimusta, toteaa tutkija Jenni Lahtinen.

Toiveissa vapaampi liikkuminen ja sosiaalisten suhteiden elpyminen

Tiedonkeruun avovastauksissa nuorilla oli mahdollisuus kertoa, mitä he odottavat eniten pääsevänsä tekemään koronarajoitusten purkamisen jälkeen.  Vapaa-ajan osalta nousivat esiin erityisesti harrastukset, liikkuminen asuinalueella tai kaupungissa sekä matkustaminen. Tytöt haaveilivat poikia useammin matkustamisesta, pojat puolestaan odottivat tyttöjä useammin mahdollisuutta liikkua vapaammin kavereiden kanssa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Moni nuori toivoi pääsevänsä huvipuistoon, elokuviin ja uimaan sekä tapahtumiin.

– Tulevaisuuden odotuksissa tuotiin usein esiin sosiaaliset suhteet, kuten kavereiden ja sukulaisten tapaaminen sekä toive vapaammasta elämästä. Myös toive maskien käytöstä luopumisesta tuotiin useissa vastauksissa esiin, toteaa tutkijatohtori Eila Kauppinen.

Kirjoitussarja tarjoaa arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pandemian aikana

Kirjoitus on osa Nuorisotutkimusverkoston Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hanketta, jonka tulokset raportoidaan marraskuussa 2020 käynnistyneessä Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjassa. Sarja tarjoaa arvokasta seurantatietoa nuorten kokemuksista pitkittyneessä pandemiatilanteessa ja sen jälkihoidossa.

Hankkeessa seurataan nuorten kokemuksia toistuvin aineistonkeruin. Ensimmäinen aineisto kerättiin tuoreeltaan elokuussa 2020, kun pandemia-aikaa oli takana vasta joitakin kuukausia. Toinen aineistonkeruu toteutettiin alkukesästä 2021 ja kolmas keruu valmistui loppuvuonna 2021. Kolmas aineistonkeruu on juuri valmistunut ja sen tuloksia päästään raportoimaan alkuvuoden 2022 kuluessa.

Lue kirjoitus:

Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana

Kirjoittajat: Jenni Lahtinen & Eila Kauppinen

Lisätiedot

Jenni Lahtinen, tutkija

jenni.lahtinen@nuorisotutkimus.fi  

puh. 044 416 5395

KTM, FT, tutkijatohtori Eila Kauppinen

eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi 

puh. 044 416 5335

Eila Kauppinen

FT, KTM, KM, aineenopettaja
Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: