Hyppää sisältöön

Miten käy koulutusjärjestelmän tehokkuuden vaatimuksille koronakriisissä?

Erityisesti koulutussiirtymien hallinnon taustalla vaikuttaa olevan ajatus siitä, että nuoret osaavat valita itselleen parhaiten sopivan ja hyödyllisimmän opintoväylän. Nuorten myös oletetaan suorittavan koulutuksen tehokkaasti alusta loppuun ja valmistuvan työmarkkinoiden käytettäväksi nopeasti. Vuoden 2019 lopussa päättyneessä Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ja Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa Purkutalkoot-hankkeessa tutkijat kuitenkin havaitsivat nuorten koulutusvalintoja tutkiessaan, ettei aikuistoimijoiden koulutuspoliittinen malliajattelu ole aina erityisen herkkä nuoruuden prosesseille ja nuorten kokemusmaailmoille.

Mutta tekevätkö nuoret valintatilanteissa pitkälle tähtääviä, päämäärätietoisia koulutusvalintoja? Entä mitä tapahtuu koulutusjärjestelmän tehostamisvaatimukselle koronakriisin kaltaisessa tilanteessa, jossa maailman epärationaalisuus ja ennalta arvaamattomuus tulevat käsin kosketeltaviksi? Koronakriisi voi käynnistää myös positiivisen prosessin, jonka myötä nuorilla on tilaa etsiä omaa paikkaansa vaikka mutkitellen hienossa koulutussysteemissä, joka kaikesta huolimatta on avoin ja sisältää aidosti kiinni pitäviä rakenteita.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala pohtii Näkökulma-kirjoituksessaan rationaalisten koulutusalavalintojen taustalla vallitsevia, taloustieteellisestä ajattelutavasta lainanneita oletuksia sekä yksilöllistyvän yhteiskunnan toimintalogiikkaa. Auttaako koronakriisi meitä hyväksymään, ettei maailma aina ole rationaalinen paikka, missä kaikki muuttujat olisivat hallittavissa?

Lue Näkökulma:

Kriisiyttääkö korona koulutuspoliittisen ideaalivalitsijan?

Tommi Hoikkala

Lisätiedot

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Näkökulma-verkkosivulla.

Tommi Hoikkala

VTT, dosentti
Tutkimusprofessori emeritus
040 542 5446
tommi.hoikkala@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili

Jaa somessa: