Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä tarkastellaan sisarusten välistä väkivaltaa ja keinoja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset opinnäytetyöt. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivillä 6.11.2020. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 36 pro gradua ja 10 YAMK-tutkinnon opinnäytettä. Kilpailuun lähetettyjen töiden kirjo oli tänäkin vuonna moninainen: niissä tarkasteltiin mm. sisarusten välistä väkivaltaa, keinoja seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön, yksin maahan tulleiden pakolaisnuorten kodin perustamista, nuorisopoliittisia kysymyksiä sekä yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden teemoja.

Kilpailun voiton pro gradu -sarjassa voiton vei selvällä piste-enemmistöllä Heidi Yli-Kivistön Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen tehty pro gradu -työ ”Sisarusväkivalta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa: perhekontekstin yhteys väkivallan kokemuksiin.” Nuorisotutkijoista koostuvan arviointiraadin jäsenet pitivät työtä vakuuttavana ja tärkeänä tutkimuksena vähän tunnetusta aiheesta. Sisarusväkivalta on ilmiönä ollut lähes piilossa, eikä sitä ole nostettu esiin sosiaalisena ongelmana. Yli-Kivistö analysoi vaikeaa aihetta syvällisesti hyödyntäen empiirisen aineiston lisäksi sosiaalitieteen ja nuorisotutkimuksen keskusteluja.

YAMK-töiden sarjan voitti Mikko Ketvellin ja Eine Siimeksen työ ”Keinoja toiselle astelle seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön.” Työ on tehty Laurean ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Raadissa todetaan, että tämä opinnäyte on tärkeään aiheeseen liittyvä konkreettinen ja realistinen kehittämishanke, jossa on ollut mukana kaikki relevantit tahot esimerkillisellä tavalla. Tämä kehittämistyö saa raadilta kiitosta myös siitä, että se on raportoitu erittäin hyvin, eettistä pohdintaa unohtamatta.

Molemmissa sarjoissa jaettiin myös kunniamainintoja. Gradu-sarjassa ensimmäisen kunniamaininnan sai Greta Jokela Turun yliopiston sosiaalitieteiden oppiaineeseen tekemällään työllä  ”Siel vois olla rauhassa – kodin merkityksiä alaikäisenä turvapaikkaa hakeneiden nuorten aikuisten arjessa.” Gradu-sarjan toisen kunniamaininnan sai Veronika Hellströmin Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen tehty pro gradu -työ ”Breikataan yhdessä! Yläkoulun liikuntasali areenana nuorten sosiaaliselle osallisuudelle kertaluonteisessa taidetyöpajassa”.

YAMK-sarjan ensimmäinen kunniamaininta meni Karita Snelmannin opinnäytetyölle ”Sit mä tulin tänne, että mä saan uuden alun” – tutkielma Fuengirolan kadulla elävien suomalaisnuorten osallisuudesta.” YAMK-sarjan toinen kunniamaininta jaettiin kahdelle tasapisteet saaneelle työlle, joista toinen on Tuula Hapulahden ”Sujuvalle polulle ammatillisessa koulutuksessa – monialaisen yhteistyön mallintaminen”. Jaetulle toiselle kunniamaininnalle nousi Päivi Ruotosen työ ”Mun oma tiimi.” –  Työpajanuoren terveyspalvelut. ” 

Opinnäytetyökilpailullaan Nuorisotutkimusseura haluaa lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta oppialana. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. AMK-töitä on palkittu vuodesta 2013 alkaen. Amk-sarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkintojen ja ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteet. Tänä vuonna vuorossa olivat YAMK-tutkintojen opinnäytteet.

XIX Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin tänä vuonna Nuorisotutkimusseuran ja Tampereen yliopiston kanssa yhteistyönä kokonaan etäkonferenssina. Päivät kokosivat 288 nuorisotutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä pohtimaan virtuaalisesti teemaa 2020-luvun uusi nuoriso.

Palkitut työt

Gradu-sarja

Voittaja:

Heidi Yli-Kivistö:

Sisarusväkivalta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten keskuudessa: perhekontekstin yhteys väkivallan kokemuksiin. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sosiaalityö, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kunniamaininta 1:

Greta Jokela:

”Siellä vois olla rauhassa” Kodin merkitysyksin alaikäisenä  turvapaikkaa hakeneidennuorten aikuisten arjessa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Kunniamaininta 2:

Veronica Hellström:

Breikataan yhdessä! Yläkoulun liikuntasali areenana nuorten sosiaaliselle osallisuudelle kertaluonteisessa taidetyöpajassa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Yhteiskuntapolitiikka, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

YAMK-sarja

Voittaja:

Eine Siimes ja Mikko Ketvell:

Keinoja toiselle asteelle seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sosionomi YAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu / LAB-ammattikorkeakoulu

Kunniamaininta 1:

Karita Snellman:

”Sit mä tulin tänne, että mä saan uuden alun”- Tutkielma Fuengirolan kadulla elävien suomalaisnuorten osallisuudesta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu

Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle

Tuula Hapulahti:

Sujuvalle polulle ammatillisessa koulutuksessa. Monialaisen yhteistyön mallintaminen. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Yhteisöpedagogi (YAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle

Päivi Ruotonen:

”Mun oma tiimi” Työpajanuoren terveyspalvelut (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sosiaalisen kuntouksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Jaana Lähteenmaa

Nuorisotutkimuksen dosentti, arviointiraadin puheenjohtaja

jaana.lahteenmaa@tuni.fi

Heta Pulkkinen

toimistosihteeri, arviointiraadin sihteeri

heta.pulkkinen@nuorisotutkimus.fi

p. 044 416 5314

Jaa somessa: