Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Teemavuotta koordinoivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Teemavuoden ohjelma rakentuu kotimaisten toimijoiden tuottamista tapahtumista ja teoista, jotka nostavat esiin tutkittua tietoa ja tietolähteitä.

Teemavuoden tavoitteena on nostaa esiin tutkitun tiedon roolia esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Sen kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Nuorisotutkimusseuralle rooli teemavuoden kumppanina on akateemista perustutkimusta ja soveltavaa, nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimustietoa tuottavana organisaationa luonteva – etenkin, kun sen erityiskohderyhmäksi on valikoitu pääasialliset tutkimuskohteemme, lapset ja nuoret.

Nuorisotutkimusseura osallistuu teemavuoden ohjelmaan useilla tapahtumilla ja teoilla. Listaus päivittyy vuoden mittaan.

Julkaisut ja tutkimukset

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusten sarja käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Tutkimukset ovat jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle julkaisusarjalle, jonka ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 2009.

Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatukimus 2020 -teoksen kansikuva.

Harrastamisen äärellä.  Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020

Mikko Salasuo (toim.)

Vuoden 2020 vapaa-aikatutkimuksen painotuksena ovat lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastaminen.

Lisätietoa: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus.

Lue myös julkaisutiedote (5.5.2021): Kulttuuria monipuolisesti harrastavat nuoret voivat muita paremmin.

Nuorisobarometri

Nuorisobarometri on nuorten hyvinvointia monipuolisesti valaiseva tutkimussarja, jota julkaisevat Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto. Nuorisobarometrin vuodesta toiseen samanlaisina toistuvat kysymykset ja lähes 30 vuoden mittainen aikajänne mahdollistavat muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen. Teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tarkasteltavista perusteemoista pysyy samoina. Kaikki ilmestyneet Nuorisobarometrin ovat luettavissa maksutta Valtion nuorisoneuvoston sivuilla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Nuorisobarometrin 2020 kansikuva.

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.)

Vuoden 2020 barometrin teemana on palvelut.

Lisätietoa: Nuorisobarometri.

Lue myös julkaisutiedote (23.3.2021): Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa.

Näkökulma-kirjoitussarja – yhteiskunnallisia puheenvuoroja nuorisotutkimuksesta

Policy brief -genreä edustavat Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia.

Näkökulma-sarjan alaisuudessa on ilmestynyt myös joitakin alasarjoja. Parhaillaan käynnissä olevat alasarjat ovat Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0, Fanikulttuuri.Nyt ja Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä.

Tapahtumat

Kaukaloissa kasvaneet -teoksen julkistusseminaari, 18.2.2021

Lisätietoa

Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 -verkkosivusto

Lisätietoa Nuorisotutkimusseuran ohjelmasta osana teemavuotta:

Viestintäpäällikkö Sarianne Karikko

puh. 044 416 5313

sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi 

Teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021.

Sarianne Karikko

VTM
Viestintäpäällikkö
044 416 5313
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: