Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseura rekrytoi kaksi tutkijaa

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa tieteellisesti laadukasta ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta. Nuorisotutkimusseura ry on mukana kahdessa uudessa opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamassa nuorisoalan osaamiskeskus-konsortiossa, Kanuuna – nuorisotyö kunnissa sekä Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, jotka on nimetty vuosille 2020–2023.

Etsimme nyt kahta tutkijaa kahteen kokopäiväiseen määräaikaiseen tutkijantehtävään. Nyt haettavat tutkijat osallistuvat osaamiskeskuksissa toteutettavaan tiedontuotantoon ja tutkimukseen erilaisia aineistoja ja menetelmiä hyödyntäen yhteistyössä muiden Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden ja alan toimijoiden kanssa, minkä lisäksi heillä on vaihtelevia muita tutkimuksellisia tehtäviä Nuorisotutkimusverkostossa.

Alla on tarkemmat kuvaukset molemmista tehtävistä ja hakukriteereistä.

Erikoistutkijan tehtävä

Erikoistutkijan toimeen etsitään tutkijaa ajalle 17.8.2020–30.4.2024. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Tehtävä alkaa viimeistään syyskuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Myös osa-aikaisuus on mahdollinen. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Erikoistutkijan tehtävään vaaditaan:

 • soveltuvaa tohtorintutkintoa esimerkiksi yhteiskunta- tai kasvatustieteiden alalta
 • monipuolinen menetelmäosaaminen kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua suomen ja englannin kielillä
 • hyvää yhteistyökykyä ja itsenäistä työskentelyotetta
 • aktiivista tieteellistä julkaisutoimintaa

Erikoistutkijan valinnassa arvostetaan lisäksi erityisesti näyttöä akateemisen ja soveltavan nuorisotutkimuksen toteuttamisesta ja edistämisestä, tutkimuseettisten kysymysten tuntemusta sekä kokemusta tutkimushankkeiden johtamisesta.

Tehtävässä katsotaan eduksi:

 • näyttö tutkimusrahoitusten menestyksellisestä hakemisesta
 • nuorisoalan ja -politiikan tuntemus
 • kunnallisen nuorisotyön tuntemus
 • kansainvälinen akateeminen verkostoituminen
 • ruotsin kielen taito

Tutkijan tehtävä

Tutkijan toimeen etsitään tutkijaa ajalle 17.8.2020–31.3.2021. Määräaikaisuuden perusteena on rahoituksen määräaikaisuus. (Toimen jatkokausi on mahdollinen, mutta OKM on myöntänyt rahoituksen osaamiskeskuksille nyt vain ensimmäiseksi toimintavuodeksi, minkä vuoksi myös tutkijan toimi voidaan tässä vaiheessa täyttää vain myönnetyn rahoituksen ajaksi). Tehtävä alkaa viimeistään syyskuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Myös osa-aikaisuus on mahdollinen. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavalta vaaditaan:

 • soveltuvaa tohtorintutkintoa esimerkiksi yhteiskunta- tai kasvatustieteiden alalta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua suomen ja englannin kielellä
 • hyvää yhteistyökykyä ja itsenäistä työskentelyotetta
 • monipuolista menetelmäosaamista kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä
 • nuorisoalan ja -politiikan tuntemusta
 • kokemusta tutkimushankkeiden koordinoivista ja/tai aineistonhallintaan liittyvistä tehtävistä

Tutkijan valinnassa arvostetaan lisäksi näyttöä akateemisen ja soveltavan nuorisotutkimuksen toteuttamisesta ja edistämisestä, kunnallisen nuorisotyön ja sen kehittämisen tuntemusta, hyvää verkostoitumista nuorisoalalla sekä kokemusta monipaikkaisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta. Ruotsin kielen taito on eduksi.

Lisätietoja tehtävistä ja hakuohjeet

Tehtävien palkkaus riippuu valittavien henkilöiden pätevyyden mukaisesta tehtävän sijoittumisesta Nuorisotutkimus-verkoston palkkataulukossa. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuustasomallin tason 4-5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3700–4200 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävissä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Työn suorituspaikkana on Nuorisotutkimusverkoston toimipiste Helsingin Itä-Pasilassa. Osittainen etätyöskentely on mahdollista.

Hakemusten tulee sisältää (molempien haettavien tehtävien osalta):

 • Korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtävään voi perustella.
 • Suomen Akatemian käytössä olevien ohjeiden mukaan laadittu korkeintaan kuuden sivun mittainen CV (voi olla myös englanniksi)
 • Enintään kolmen sivun mittainen julkaisuluettelo (julkaisuja ei liitetä oheen) (voi olla myös englanniksi)
 • Mahdolliset suositukset yhteystietoineen (enintään kolme tahoa)

Lisäksi erikoistutkijan tehtävän osalta hakemukseen tulee liittää:

 • lyhyt kuvaus tutkimusteemoista, joita tutkija haluaisi tutkimustyössään edistää vuosina 2020–2024, meneillään olevista hankkeista sekä keskeisistä yhteistyötahoista kotimaassa ja kansainvälisesti (yhteensä max. 3 sivua)

Hakemukset lähetetään Nuorisotutkimusverkoston toimistoon sähköisesti osoitteella (rekrytointi@nuorisotutkimus.fi) 1.6.2020 kello 12.00 mennessä. Otsikkokenttään sana ”hakemus” ja tieto, mitä tointa haet (erikoistutkija, tutkija vai molemmat). Lähettämällä hakemuksensa tehtävään/tehtäviin hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Nuorisotutkimusseuran työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa annettujen tietojen mukaisesti.

Lisätiedot

Hakua koskeviin kysymyksiin vastaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, mieluiten sähköpostitse (sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi). Puhelimitse tiedustelut (Aapola-Kari) numerosta 044 416 5303 seuraavina ajankohtina: ma 18.5. klo 10.30–12.00, ke 20.5. klo 9–12 ja ti 26.5. klo 9–12.

Hakijoiden haastattelut suoritetaan aikavälillä 8.–15.6.2020, todennäköisesti etäyhteyden välityksellä.

Jaa somessa: