Hyppää sisältöön

Tuore Näkökulma tarjoaa uutta tietoa NEET-nuorten palveluiden vaikuttavuudesta

Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimi vuosina 2018-2019 yksi nuorisoalan osaamiskeskuksista. Osaamiskeskuksessa tuotettiin tutkimukset nuorten harrastustoiminnasta, nuorisotyön koulutuksesta Suomessa sekä viimeisimpänä NEET-nuorille suunnattujen palveluiden kustannuksista ja niiden vaikuttavuudesta. Tuore Näkökulma tiivistää tuloksia viimeksi mainitusta osa-alueesta.

Tutkimustulosten perusteella on tärkeää kohdentaa etsivä nuorisotyö ja työpajavalmennus syrjäytymässä oleviin nuoriin. Keskeisimpiä toimenpiteitä heikossa asemassa olevien nuorten auttamiseksi olisi kohdennetun nuorisotyön tiiviimpi yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa. Monilla työpajoilla voi suorittaa tutkinnon osia osana arkista toimintaa, mikä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen. Panostaminen valmentautujien osaamisen tunnistamiseen ja dokumentointiin voisivat parantaa työllisyysvaikutuksia.

Lue Näkökulma:

Kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuus

Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala

Lisätiedot

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Näkökulma-verkkosivulla.

Jaa somessa: