Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Nuorisotutkimusseura tiedotti 14.4. käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut, joiden taustalla oli ennen kaikkea viimeisten kolmen vuoden mittaan merkittävästi supistunut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan yleisavustuksen määrä. Neuvottelut koskivat hallinnollista työtä tekevää henkilöstöä ja alustavaksi vähennystarpeeksi arvioitiin yhden työntekijän työpanos.

Neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja niiden kuluessa työnantaja- ja työntekijäpuoli onnistuivat löytämään lisäsäästökohteita muista toimintamenoista. Henkilöstösäästöt pystyttiin toteuttamaan normaalin sopimisen kautta. Näin vältyttiin irtisanomisilta ja lomautuksilta. Neuvottelut käytiin hyvän yhteistyön hengessä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken ja osapuolet ovat tyytyväisiä, ettei jyrkempiin toimenpiteisiin ollut tässä vaiheessa tarvetta ryhtyä.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

Nuorisotutkimusverkosto

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303

Jaa somessa: