Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailussa laaja kattaus nuorten elämän ilmiöihin ja nuorisoalan kenttään

Nuorisotutkimusseuran järjestämään opinnäytetyökilpailuun jätettiin määräaikaan 31.5. mennessä yhteensä 31 työtä. Tänä vuonna kilpailu käydään gradusarjassa (16 työtä) sekä ylempien AMK-tutkintojen sarjassa (15 työtä). Kilpailuun jätettiin arvioitavaksi sekä suomeksi että englanniksi kirjoitettuja opinnäytteitä.

Arvioitavaksi jätetyt työt edustavat laajasti Suomen eri korkeakouluja ja niissä opetettavia oppiaineita. Gradusarjaan töitä jätettiin perinteisesti vahvasti edustettuina olleiden kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten alojen lisäksi esimerkiksi maantieteen, johtamisen ja talouden sekä tulevaisuuden tutkimuksen aloilta.

Myös ylempien AMK-tutkintojen sarjassa eri ammattikorkeakoulut ja alat ovat hyvin edustettuina. Mukana on erilaisten toimintamallien arviointiin ja kehittämiseen liittyviä töitä sekä nuorten elämää tutkimuksellisesti tarkastelevia opinnäytteitä.

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökisalla on haluttu lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta ja kiinnostavuutta tieteenalana. Nuoria koskevien teemojen laajamittainen valikoituminen opinnäytetöiden aihepiireiksi kertoo nuoria ja nuoruutta koskevan yhteiskunnallisen tiedon tarpeesta sekä toisaalta nuorisotutkimuksen elinvoimaisesta tilasta Suomessa.

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat jo vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2013 perinteinen gradukisa muutettiin opinnäytetyökilpailuksi, jossa pro gradu -tutkielman lisäksi palkitaan myös paras ammattikorkeakoulujen nuoriin liittyvä opinnäyte. AMK-sarja järjestetään vuorovuosina perustutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytteille siten, että välivuosinakin valmistuneet työt voivat osallistua kisaan seuraavana vuonna. Vuoden 2023 kilpailu käynnistyy jälleen alkuvuonna ja tuolloin AMK-sarjassa ovat vuorona perustutkinnon opinnäytteet.

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyöpalkinnot jaetaan marraskuussa Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Joensuussa. Voittajatyöt ja kunniamainintojen saajat valitsee Nuorisotutkimusseuran hallituksen nimittämä arviointiraati. Palkintoperusteissa korostuvat esimerkiksi työn nuorisotutkimukseen, nuorisotyöhön tai nuorisopolitiikkaan liittyvä anti, työn tekijän ammattimaisuus ja visionäärisyys, työn tärkeys ja ajankohtaisuus sekä työn menetelmälliset vahvuudet. Palkintojen suuruus on molemmissa sarjoissa 1 000 euroa.

Lisätiedot

Jenni Kallio

jenni.kallio@nuorisotutkimus.fi

Opinnäytetyökilpailun sihteeri

Jaa somessa: