Hyppää sisältöön

Julkaisusarjan tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Nuorisotutkimusseura käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Laatimispäivä 13.1.2021. Viimeisin päivitys 24.8.2021.

Rekisterinpitäjä

Nuorisotutkimusseura ry
Kumpulantie 3 A
00520 Helsinki
puh. 020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sarianne Karikko
Kumpulantie 3 A
00520 Helsinki
puh. 044 416 5312
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

Rekisterin nimi

Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjan rekisteri.

Nuorisotutkimusseura ry ylläpitää listausta kaikista tietosuojaselosteistaan lain edellyttämällä tavalla rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjan toimitus- ja julkaisutyön mahdollistamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn henkilön Nuorisotutkimusseuran antamaan suostumukseen käsitellä henkilötietoja toimitusprosessin aikana.

Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät

Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjan rekisteri sisältää sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimitusprosessiin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi. Näitä ovat rekisteröidyn nimen lisäksi esimerkiksi sähköpostiosoite, affiliaatio ja titteli sekä postiosoite.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vertaisarvioitujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan pysyvästi Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöohjeiden (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) mukaisesti arviot julkaistuista käsikirjoituksista ja arvioijien nimet. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Vertaisarviointeja koskevat tiedot eivät ole julkisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin saatetaan lisätä tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten sidosryhmien verkkosivuilta. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimikunnan sisällä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot.  Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Palvelun ylläpitäjällä voi olla perusteltu tarve henkilötietojen säilyttämiseen, mikäli niitä tarvitaan vielä siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Sarianne Karikko

VTM
Viestintäpäällikkö
044 416 5313
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.