Hyppää sisältöön

Opinnäytetyökilpailun tietosuojaseloste

Rekisteri sisältää tietoja opinnäytetyökilpailuun osallistuneista henkilöistä.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Nuorisotutkimusseura käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Alkuperäinen laatimispäivä 14.3.2019. Viimeisin päivitys 20.2.2024.

Rekisterinpitäjä

Nuorisotutkimusseura ry
Kumpulantie 3 A
00520 Helsinki
puh. 020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sarianne Karikko
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi

Rekisterin nimi

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun osallistujarekisteri.

Nuorisotutkimusseura ry:llä on myös muita tietosuojaselosteita. Nuorisotutkimusseura ry ylläpitää listausta kaikista tietosuojaselosteistaan lain edellyttämällä tavalla rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun ja siihen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät

Rekisteri sisältää tietoja Nuorisotutkimusseuran ry:n järjestämään opinnäytetyökilpailuun osallistuneista henkilöistä.

Rekisteri sisältää seuraavia yksilöintitietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  Rekisterissä käsitellään lisäksi rekisteröidyn itsensä antamia tietoja omasta oppilaitoksestaan, opinnäytetyöstään sekä sen ohjaajasta, arvosanasta ja hyväksymispäivämäärästä. Rekisteri sisältää myös kilpailuun lähetetyt opinnäytetyöt.

Osallistumalla kilpailuun rekisteröity antaa suostumuksensa opinnäytetyön julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivuilla, mikäli työ palkitaan.

Tietojen säilyttäminen

Kilpailuun osallistuvien henkilötiedot arkistoidaan pysyvästi osaksi opinnäytetyökilpailuun eri vuosina osallistuneiden rekisteriä, ellei rekisteröity erikseen pyydä henkilötietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen osallistuessaan opinnäytetyökilpailuun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja jaetaan opinnäytetyökilpailuun lähetettyjen töiden arvioinnit tekevälle arviointiraadille sekä Nuorisotiedon kirjastolle. Lisäksi rekisteritietoja voidaan siirtää organisaation sisällä toiselle henkilötietojen käsittelijälle.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja muille, kuin edellä mainituille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa teknisesti suojattuna. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot.  Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

On huomattava, että kaikkia tietoja ei välttämättä voida heti poistaa esimerkiksi kirjanpitosääntöihin perustuen. Poisto tehdään anonymisoimalla rekisteröidyn tiedot eli poistamalla tai salaamalla kaikki sellainen tieto, jonka perusteella henkilö voitaisiin tunnistaa.

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.