Hyppää sisältöön

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kartoitettiin hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta.

Hankkeessa tuotettiin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tarinakooste, joka on julkaistu Opetushallituksen sivustolla. Tietokantaan nostettiin esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta saatiin kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi. 

Hankkeen toteuttajana oli Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina olivat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeella oli myös kielitiimi, jossa tuntityöntekijöinä toimii demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aihepiiriin perehtyneitä henkilöitä viittomakielellä, ruotsin kielellä ja pohjoissaameksi. Hankkeen tilasi oikeusministeriö tukemaan Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän työskentelyä. Hankkeen tavoitteet nousivat muun muassa hallitusohjelmastakansallisesta demokratiaohjelmasta ja oikeus oppia -kehittämisohjelmasta

Hankkeen aikana syntyneistä johtopäätöksistä kerrotaan alla olevista tiedotteista viimeisimmässä.

Hankkeen tiedotteet

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa kerätään tietoa hyvistä käytänteistä (26.4.2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvät käytänteet talteen – keräys jatkuu! (7.6.2021)

Kokonaiskuva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytänteistä alkaa hahmottua (4.10.2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoitti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Tietoa saatiin yli sadasta hankkeesta tai käytännöstä, joista suurin osa käsitteli demokratiakasvatusta (28.3.2022)

#Demokratia2025

#Ihmisoikeudet

#Oikeusoppia

Aloitusvuosi:
2021
Lopetusvuosi:
2022