Hyppää sisältöön

Nuorten hyvinvointi ja sosiaalisuus koronatilanteessa -tutkimushanke

Nuorisotutkimusverkoston yhteistyössä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kanssa toteuttamassa hankkeessa tarkasteltiin nuorten arkea ja hyvinvointia korona-aikana ja korostettiin erityisesti nuorten sosiaalisia suhteita, yksinäisyyttä ja yhteisöllisyysvajeita erilaisten tutkimusaineistojen valossa. Tutkimuksessa hyödynnettiin Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa aiemmin tuotettuja tilastollisia ja laadullisia tutkimusaineistoja.

Tutkimusta koordinoivat tutkimusprofessori Sofia Laine ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistui useita Nuorisotutkimusseuran tutkijoita. Tutkimuksen rahoitti Nuorisotutkimussäätiö.

Hankkeen julkaisut

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Näkökulma-kirjoitussarjassa kolmessa eri verkkojulkaisussa:

Nuorten osallisuus muistettava myös kriisin aikana
Kirjoittajat: Alix Helfer & Sinikka Aapola-Kari
Ilm. 13.3.2023

Lue myös julkaisu-uutinen: Nuorille taattava mahdollisuudet osallistua omaa arkeaan koskevaan päätöksentekoon, 13.3.2023

”Ankeeta on ollut” – Nuorten henkinen pahoinvointi korona-aikana
Kirjoittajat: Joel Manner, Susanna Jurvanen, Alix Helfer & Anni Nyyssölä
Ilm. 17.2.2023

Lue myös julkaisu-uutinen: Korona-aika koetteli nuorten mielenterveyttä, 17.2.2023

Nuorten hyvinvointia tukeva vapaa-aika ja siihen korona-aikana tulleet säröt
Kirjoittajat: Anni Nyyssölä & Joel Manner
Ilm. 31.1.2023

Lue myös julkaisu-uutinen: Vapaa-ajalla on keskeinen merkitys nuorten hyvinvoinnille, 31.1.2023

Mitä kuuluu nuorille -tutkimuswebinaari: Pandemian nuoriin jättämät jäljet

Tutkimushankkeen tuloksia esiteltiin maanantaina 13.3. klo 12–14 järjestetyssä webinaarissa. Tutkimuksen tuloksia ja pandemian jälkiä nuorten elämässä avasivat nuorisotutkijat Anni Nyyssölä ja Joel Manner sekä tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari. Ratkaisuehdotuksia koronavajeiden paikkaamiseksi esittivät Allianssin vaikuttamistyön päällikkö Katja Asikainen ja nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Aloitusvuosi:
2022
Lopetusvuosi:
2023

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili