Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminta nuorisoalan osaamiskeskuksissa

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämiä, nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittäviä yhteenliittymiä. Niiden tehtävänä on ministeriön tavoitteen mukaisesti ”kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua”. Yhteensä osaamiskeskuksia toimii kaudella 2020–2023 kuusi, joista Nuorisotutkimusseura on mukana kahdessa. Nuorisotutkimusseuran tehtävänä osaamiskeskuksissa on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää kehittämisessä.

Lisätietoja nuorisoalan osaamiskeskuksista OKM:n sivuilla.

Osaamiskeskus Kanuuna – nuorisotyö kunnissa

Nuorisotyö kunnissa -osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa kunnallisen nuorisotyön kentän osaamista ja yhteistyötä, lisätä työn tunnettavuutta sekä kehittää ja mallintaa kunnallisen nuorisotyön laadun arviointia ja tiedontuotantoa. Osaamiskeskusta koordinoi Lahden kaupungin hallinnoima Kanuuna-verkosto ja siinä on mukana Nuorisotutkimusseuran lisäksi viisi osatoteuttajaa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Koordinaatti (Oulun kaupunki), MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Kehittämiskokonaisuudesta vastaa Kanuuna (Lahden kaupunki).

Lisätietoja osaamiskeskus Kanuunasta.

Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavan nuorisotyön nykytilan ja kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja osatoteuttajina osaamiskeskuksessa ovat Nuorisotutkimusseuran lisäksi Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kanuuna-verkosto, Vantaan kaupunki ja Åbo Akademi.

Lisätietoa osaamiskeskus Nuoskasta.

Rahoittaja 

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2023

Eila Kauppinen

FT, KTM, KM, aineenopettaja
Tutkimusjohtaja
044 416 5335
eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili