Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimuspäivät 2021

Käännekohtia – nuoret yhteiskunnallisissa muutoksissa  

XX Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin Helsingissä 4.–5.11.2021. Päivien teemana oli Käännekohtia, joka tarjosi mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä.

Viime vuosien tapahtumat ovat nostaneet globaalin kriisitietoisuuden uudelle tasolle. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät erilaiset ilmiöt ovat näkyneet monin tavoin nuorten elämässä.  Pidemmällä aikavälillä yhteiskunnallista kriisitietoisuutta on nostanut myös muun muassa ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvä huoli ympäristöstä. Myös demokratian vastainen liikehdintä on ollut nousussa.  Nuoret ovat olleet yhtäältä raskaiden rajoitustoimien ja kritiikin kohteena, mutta toisaalta toimineet aktiivisesti ympäristön puolesta sekä rasismia ja eriarvoisuutta vastaan.

Yhteiskunnan muutokset heijastuvat voimakkaasti nuorten elämään ja arkeen – niin muutoksen hetkellä kuin myös pitkällä aikajänteellä. Erityisellä tavalla merkityksellistyvät yhteiskunnalliset tapahtumat voivat muodostua avainkokemuksiksi kokonaiselle nuorisosukupolvelle ja suunnata uudelleen heidän elämäänsä. Tämä on havaittu aiemminkin erilaisten yhteiskunnallisten kriisien ja murrosten yhteydessä. Yhteiskunnalliset käännekohdat voivat tapahtua suuren mediahuomion saattelemina tai muutoksen hetkellä huomaamatta. Ne voivat synnyttää uusia ajattelu- ja toimintatapoja, ja joillekin muutos voi merkitä myönteisiä mahdollisuuksia. Toisaalta myös eriarvoisuus voi lisääntyä.

Nuorisotutkimuspäivillä tarkastellaan nuoruutta yhteiskunnallisten murrosten keskellä eri ajallisissa konteksteissa. Huomio kiinnittyy niin laajoihin globaaleihin kehityskaariin kuin niiden paikallisiin ilmenemismuotoihin ja yksilöllisiin reaktioihinkin. Päivien keskusteluissa tuodaan esiin nuorten monenlaisia rooleja yhteiskunnallisissa muutoksissa – näkijöinä, kokijoina, toimijoina tai ratkaisijoina – nuorten näkökulmasta muutos voi olla kriisi, käännekohta tai mahdollisuus.

Pääpuhujat

Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujina toimivat professori Ann Phoenix Iso-Britanniasta (London University College) ja apulaisprofessori Steven Threadgold Australiasta (Newcastle University).

Järjestäjät

Nuorisotutkimuspäivät järjestävät Nuorisotutkimusseura ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian oppiaineet. Päivät järjestettiin Helsingin yliopiston tiloissa, mutta tapahtumaan pystyi osallistumaan myös virtuaalisesti.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.